Provádění revizí plynových zařízení v rozsahu C,E,F,G.

C -  plynová zařízení na směsi propan – butanu / potrubní rozvody, spotřebiče, instalace zásobníkových stanic /

-  regulační stanice plynu   /domovní regulace, průmyslová regulace, regulační stanice/

F -   rozvody plynu  domovní plynovody, průmyslové plynovody, nadzemní  i podzemní vedení

G -  spotřebiče  /malé spotřebiče do výkonu 50kW, velké spotřebiče nad 50kW, tepelná průmyslová zařízení bez omezení výkonu/

Revize plynových zařízení

Výchozí revize v rodinných domech, podnikatelských objektech, průmyslových provozovnách, kotelnách.

Provozní revize a kontroly v podnikatelských objektech, průmyslových provozovnách, kotelnách.

Kontroly těsnosti podzemních sítí, lokalizace úniku plynu, 

Montáž plynových zařízení